DŮLEŽITÉ INFORMACE K ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU

Vážení rodiče,

i přesto že situace ve škole na Strossu není jednoduchá (celý personál družiny je v karanténě) bude nám již od pondělí 14.9. umožněno trénovat. Všechna družstva kromě přípravky by tedy již příští týden trénovala dle běžného harmonogramu. Přípravka by začala o týden později.
 
Je samozřejmě potřeba dodržovat zvláštní opatření. 
 
Děti musí mít na chodbách roušky i při cestě na toaletu. Tedy vybavte děti igelitovými pytlíky, ve kterých budou mít roušky uložené v tělocvičně nebo v šatně. Zatím si všichni budou nosit věci s sebou. Skříňky bude potřeba přerozdělit. Dáme vědět.
 
Prosíme rodiče, aby nevstupovali do školy nebo maximálně do vestibulu hned za vstupními dveřmi. Menší děti si budeme vyzvedávat před školou nebo v případě špatného počasí hned za vstupními dveřmi školy a poté se celé družstvo s trenérem přesune do šaten a následně do tělocvičny. Převlečené děti opět odevzdáme na stejném místě. Starší děti mohou normálně sami chodit do šaten s rouškou na obličeji. Kdo je ještě malý a kdo už starší záleží na dohodě s příslušnými trenéry.
 
Na naší ukázněnosti závisí, jestli při dalších problémech bude chtít škola opět kroužky zavřít nebo nám umožní trénovat!